Çalınan araçların MTV uygulaması nasıl olur?

Çalınan araçların MTV uygulaması nasıl olur?

Vatandaşlar, araçları çalındığı taktirde o ve sonraki dönemlere denk gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Çalınan araçların motorlu taşıtlar vergileri ne süre ile ödenmeye devam edilir, MTV ödememek için neler yapılması gerekir, çalınan araç bulunursa aradaki dönem ne olur? İşte tüm cevaplar...Araçları çalınan vatandaşlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin ne olacağını merak ediyor. Çalınan araçların bildirimi yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işleyeceğini ve araçların bulunması ve kendilerine teslim edilmesi durumunda MTV'de nasıl bir yol izleneceği de cevaplanması istenen soruların başında geliyor.ÇALINAN ARAÇLARLA İLGİLİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI NASILDIR?


Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden döneminbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayımotorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir. 


ARAÇ BULUNURSA MTV UYGULAMASI NASIL OLUR?


Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydıüzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığıtarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığıtarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.